Εξοπλισμός Παρασκευής Petfood

Η παραγωγή ζωοτροφών, αλλά και η εξειδικευμένη κατηγορία Biologically Appropriate Raw Food (BARF), βρίσκουν το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού μέσα από τις προτάσεις ειδικών μηχανημάτων για την επεξεργασία των πρώτων υλών, την άλεση, την ανάμειξη και την παρασκευή των τελικών προϊόντων τους.

Ο όγκος της παραγωγής, οι ειδικές απαιτήσεις κάθε είδους, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δικής σας φιλοσοφίας, καθορίζουν τις ανάγκες της εταιρείας σας. Γι’ αυτό και εμείς εστιάζουμε στην εξειδίκευση, μέσα από τις προτάσεις μεταχειρισμένου, εκθεσιακού και ανακατασκευασμένου εξοπλισμού επεξεργασίας και παραγωγής ζωοτροφών, πάντα με την ποιότητα που συνοδεύει ο εμπεριστατωμένος έλεγχος και η φροντίδα της δικής μας τεχνικής ομάδας.