Εξοπλισμός Επεξεργασίας Φρούτων & Λαχανικών

Με στόχο τη διασφάλιση της φρεσκάδας, της ποιότητας και της υψηλής απόδοσης της γραμμής επεξεργασίας και τυποποίησης πράσινων προϊόντων, φρούτων και λαχανικών, η Lakidis Food Processing Machinery, διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις για τις γραμμές μεταφοράς και όδευσης με ταινιοδρόμους, για το φορμάρισμα αλλά και όλον τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την παραγωγή vegan προϊόντων, μέσα από τις κατηγορίες των μεταχειρισμένων, εκθεσιακών και ανακατασκευασμένων μηχανημάτων, καθώς και ζυμωτηρίων και βραστήρων και του συνόλου του βοηθητικού εξοπλισμού, των εξαρτημάτων και των αναλώσιμων που είναι απαραίτητα για τη βέλτιστη λειτουργεία της παραγωγής σας.