Εξοπλισμός Επεξεργασίας Κρεάτων

Η βιομηχανία επεξεργασίας κρέατος απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Γι’ αυτό και η εταιρεία Lakidis Food Processing Machinery διαθέτει κάθε τύπο μηχανήματος αποκλειστικά για τις ανάγκες της δικής σας γραμμής.

Για την παραγωγή, επεξεργασία και διαμόρφωση κάθε τύπου προϊόντος κρέατος ή αλλαντικού, θα βρείτε μηχανήματα κοπής, ζύμωσης, θερμικής επεξεργασίας και τυποποίησης, τα χρήσιμα αναλώσιμα και ανταλλακτικά, καθώς και όλον τον απαιτούμενο βοηθητικό εξοπλισμό.