Προβολή όλων των 22 αποτελεσμάτων

Meat Mincer Knife D-114 | Ring Straight 6 Bladed

92

Mincer Knife D-114 | Double 4 Bladed

43

Mincer Knife D-114 | Robot S4 – 4 Bladed

43

Mincer Knife G-160 | Double 4 Bladed

71

Mincer Knife G-160 | Ring Straight 6 Bladed

132

Mincer Knife G-160 | Robot S4 – 4 Bladed

72

Mincer Knife G-160 | Robot-S4-HD with INOX ring – tinned

180

Mincer Knife Ε-130 | Double 4 Bladed

54

Mincer Knife Ε-130 | Ring Straight 6 Bladed

95

Mincer Knife Ε-130 | Robot-S4-HD with INOX ring – tinned

121

Mincer Knife D-114 | Robot Single Cut – 4 Bladed

105

Mincer Knife G-160 | Robot Single Cut – 4 Bladed

170

NERVE REMOVAL KNIFE D-114

125

Nerve Removal Knife E 130

135

Nerve Removal Knife G-160

190

Nerve Removal System E130

Από 929

Precutter D-114 | Diamant Inclined 3 Hole

51

Precutter G-160 | Diamant Inclined 3 Hole

79

Precutter Ε-130 | Diamant Inclined 3 Hole

56

Tool Steel Plate D-114

33

Tool Steel Plate E-130

36

Tool Steel Plate G-160

60